CORESTONE GROUP FINANCIAL MANAGEMENT

Din företagspartner i Sverige

Corestone Group är en proffesionell och mångsidig partner till ditt företags verksamhet och utveckling.

Vår kompetens sträcker sig över affärs- och ekonomirådgivning, investeringsstrategi och bolagsbildning och vidare till skräddarsydd rekrytering av framtida personal.

Vårt mål är att hjälpa till med det ni behöver för att ni skall kunna bedriva en välmående och framgångsrik verksamhet.

Välkommen till Corestone Group – din företagspartner

CORESTONE GROUP

Våra verksamheter

1

Ekonomiservice

Bokföring, deklarationer, årsbokslut, fakturaservice, ekonomirådgivning.

2

Investeringar för Start-Ups

Bolagsbildning, investeringsstrategier, optionsavtal, emissioner.

3

Rekrytering, Konsulter & Assessment

Skräddarsydda lösningar för din organisation inom teknik, IT, ekonomi och executive search.

4

Fastigheter

Förvärv, överlåtelse, bolagspaketering, nybildning, ombildning, ekonomisk förvaltning.

         Strukturerat arbetssätt

           Rutiner, återkommande uppföljningar

         Proffesionalitet

           Mångårig erfarenhet, lyhördhet, noggranhet

         Entreprenörsskap

           Genuint intresse, pragmatisk inställning

         Utveckling

           Vidareutbildningar, kurser, delad erfarenhet

CORESTONE GROUP FINANCIAL MANAGEMENT

Kontaktformulär

Corestone Group är en affärs- och ekonomipartner som hjälper ditt företag med det mesta som behövs för att bedriva en välmående verksamhet. Det innefattar bland annat bokföring, avstämningar, fakturahantering samt löpande rådgivning. Men också deklarationer, bokslut, årsredovisningar, skatterådgivning och övrig ekonomistyrning.

Besöksadress

Kungsportsavenyen 18 411 36, Göteborg