Bildandet av

Corestone Group

Corestone Group utvecklades ifrån den tidigare ekonomibyrån Wendén & Rydholm i Göteborg. Det hade sedan ett tag i branschen framgått tydligt att det täta samarbetet med kunder och partners gav flertalet synergieffekter och möjligheter som sträckte sig utöver en typisk ekonomibyrås räckvidd. Med förtroende från kunder, entreprenörsanda och tillkommande tjänsteutbud av närbesläktade områden togs steget till vad gruppen är idag.

Grundstenen med kvalitativ och heltäckande ekonomiservice fortsätter dagligen att utvecklas och förfinas, samtidigt som tillkommande tjänster startas upp, för att komplettera våra partners upplevelse och tillhandahållen service.

Med ekonomitjänster som grund utvecklades systerbolaget Corestone Recruitment som tillhandahåller kvalitativa och effektiva rekryterings och bemanningstjänster inom IT, programmering, ekonomiservice mm. Samarbetet sträcker sig från små aktörer till stora välkända företag med tjänster inom ett brett spektrum och kompetens.

Våra principer för samarbete

Corestone Finance Team

corestone
Erik Rydholm Managing Partner
Tobias
Tobias Lanner Accountant & Business Advisor
Daniels
Daniel Agendor Accountant & Business Advisor
sam
Sam Olsson Accountant & Property Coordinator
anton
Anton Liljeroth Accountant & Business Advisor
Temp
Kanske du? A S S O C I A T E

Corestone Recuritment Team

daniel
Daniel Hernqvist Recruitment Manager
Temp
Kanske du? Senior Recruiter

Corestone Marketing Team

Temp
Robin Pilhede Art & Marketing Manager
VÅR KUND BESKRIVER SAMARBETET MED CORESTONE GROUP

"Proffessionellt samarbete, genuint intresse"

”Som en entreprenör så har man alltid många projekt i luften och behöver rådgivning inom många områden. Ibland behöver ringa ett snabbt samtal för att säkerställa att man tänkt rätt i en upphandling och i andra fall sitter man ned i ett längre möte och omvandlar en idé och vision till en genomförbar affärsidé och uppstart av ett nytt bolag. Att ha denna bredd i samarbetet med sin ekonomipartner är avgörande för min verksamhet och har visat sig otroligt framgångsrik och spännande!”
Kund
Samarbete
”Då Corestone Group själva är företagare känner jag att de kan relatera väl till mina frågeställningar och att rådgivningen de ger är framarbetad och beprövad utefter vad de själva vet fungerar bäst. Efter våra möten har jag både fått svar på frågor och nya idéer att tänka på. Livet som entreprenör gör att man ständigt ställs inför nya utmaningar och med denna ekonomipartner i ryggen känner jag mig trygg att våga satsa på det jag tror på!”
Kund
Samarbete

Corestone Group är en affärs- och ekonomipartner som hjälper ditt företag med det mesta som behövs för att bedriva en välmående verksamhet. Det innefattar bland annat bokföring, avstämningar, fakturahantering samt löpande rådgivning. Men också deklarationer, bokslut, årsredovisningar, skatterådgivning och övrig ekonomistyrning.

Besöksadress

Kungsportsavenyen 18 411 36, Göteborg