Corestone Group - Din företagspartner i Sverige

   +46 76-022 31 00  Kungsportsavenyen 18 411 36, Göteborg

Din Ekonomipartner i Sverige​

Corestone Group är en affärs- och ekonomipartner som hjälper ditt företag med det mesta som behövs för att bedriva en välmående verksamhet. Det innefattar bland annat bokföring, avstämningar, fakturahantering samt löpande rådgivning. Men också deklarationer, bokslut, årsredovisningar, skatterådgivning och övrig ekonomistyrning.

Affärsrådgivning

I samband med bolagsstart såväl som i den löpande verksamheten uppstår det onekligen frågor, både mindre snabblösta till mer invecklade strukturella diskussioner. Det kan beröra korrekt avdragsrätt för udda kostnader eller en beräkning av optimalt löneuttag under ett verksamhetsår, kanske skall det startas upp ett nytt dotterbolag och bilda koncern för att sedan reglera interna lån mot koncernbidrag och utdelningar. Ibland är tiden knapp och summorna höga vilket sätter krav på både kvalité som på förmågan att snabbt bilda sig en korrekt överblick över en komplex situation.

Skatterådgivning

Genomtänkt löpande bokföring och långsiktig ekonomisk planering är vad som utgör grunden för ett välmående och växande företag i Sverige. Att planera sin skatt är minst lika viktigt som att ha en stabil kundbas men prioriteras ofta bort på grund av tidsbrist eller otillräcklig kunskap, vilket kan medföra en ojämn och ibland för hög beskattning. Med många års erfarenhet i grunden vägleder vi och tar efter varje unik situation fram en långsiktig skatteplanering för våra kunder. Då det är många faktorer som spelar in är inget företag det andra likt och behöver därför specifik rådgivning.

Bokföring/Redovisning

Corestone Group sköter löpande bokföring och redovisning gentemot skattemyndigheter åt majoriteten av våra kunder kunder, där varje relation är unikt framtagen för att genom ett effektivt arbete både spara tid och pengar. Något som båda parter vinner på. Ofta lönar det sig mångfalt att redan från första början överlåta denna del till oss och själv fokusera på kärnverksamheten och de egna kundrelationerna. Då all bokföring måste följa strikta lagar och reglementen vinner båda parter på att det görs korrekt och effektivt redan från start.

Årsredovisningar & Inkomstdeklarationer

Varje år behöver varje företag verksamt i Sverige sammanställa en Årsredovisning samt en Inkomstdeklaration. Majoriteten av företagen behöver även skicka in dessa till myndigheter, vilka kräver en hög standard av hur detta inskickade material skall vara upprättat och sammanräknat. Vi hjälper våra kunder genom hela processen och sammanställer korrekt material efter varje kunds behov och utformning av sin verksamhet. Med hundratals färdigställda Årsredovisningar genom åren är detta moment som ett väloljat urverk.

Byta redovisningsbyrå är smidigare än du tror!

Vi bjuder på en gratis konsultation.

Oavsett vilka funderingar ni har så brukar det bästa vara att komma in till oss och diskutera. Vi får inte bara ett ansikte på en eventuell framtida affärspartner utan också en bättre bild av vad ni står inför och vill åstadkomma.

Våra principer för samarbete

CORESTONE GROUP

FINANCE

erik
Erik Rydholm Founder & Managing Partner
DSC02122
Sam Olsson Accountant & Property Coordinator
EWP_4470-Edit
Daniel Agendor Accountant & Business Advisor
DSC02111
Tobias Lanner Accountant & Business Advisor
DSC08363
Douglas Hayes Accountant
DSC08345
Adam Ander Accountant