Corestone Group - Din företagspartner i Sverige

   +46 76-022 31 00  Kungsportsavenyen 18 411 36, Göteborg

Corestone Group

Strategiska och avvägda investeringar

Vi letar alltid efter investeringsmöjligheter som passar våra kriterier och investeringsportfölj. Söker ditt företag kapital eller strategiska partners är vi alltid intresserade av att ta ett möte. 

Genom ett brett nätverk av både investerare och entreprenörer fungerar vi som en naturlig fördelningspunkt och förmedlare. 

Genom egna investeringar och “skin in the game” visar vi på ett seriöst och äkta förhållningssätt till de investeringscase vi tar oss an.  

Corestone Group

Våra grundläggande investeringsprinciper

Kvalitet över kvantitet

När en investeringsmöjlighet uppstår som uppfyller våra kriterier utvärderas denna utifrån flertalet aspekter. Sund riskhantering härstammar från erfarenhet och lyhördhet snarare än från slumpmässig diversifiering.

Ibland är ett case med bevisad lönsamhet eller en stark tillgångsbas inte nödvändigtvis en bra investering, på samma sätt som ett Start-Up utan historik inte behöver vara hög-risk. 

Det beror desto oftare på personerna bakom och företagsidén – vilket framkommer genom en väl genomförd utvärdering. 

Aktivt ledarskap

En duktig ledning är avgörande för företagets framgång. Vi tror på en pragmatisk Due Dilligence, vilket innebär att vi bygger en stark och genuin företagsrelation utifrån den ekonomiska analysen, och kan på så sätt förstå företagsidén som helhet. 

Med en stabil ekonomi som grund kan rätt rådgivning bygga en stark ledningsgrupp och på samma sätt bygga en lönsam verksamhet och lönsam investering. 

Vi håller alltid löpande kontakt med de företag vi samarbetar med. 

Långsiktiga investeringar

På samma sätt som vi tror på långsiktiga kundrelationer tror vi på långsiktiga investeringar.

Fokus ligger på att med gediget arbete hjälpa till att bygga företag på lång sikt. Det är också där som vi som ekonomipartner kan göra mest nytta. 

Investeringar följer marknad och konjunktur, så det är med dessa som grund och ledningens driv som goda kundkontakter och en långsiktig balans uppnås. 

Corestone Group

Proffessionalitet är hjärtat i allt vi gör

Vi letar alltid efter investeringsmöjligheter som passar våra kriterier. Om du har ett förslag att diskutera. Kontakta gärna oss.

Mål

Skapa tydliga, genomförbara delmål och nå dem löpande. 

Balans

En stabil positiv trend möjliggörs endast utav en bra balans. 

Kostnadsminimering

En kontrollerad kostnadssida är avgörande för maximal kontroll och tillväxt. 

Disciplin

Fokus, uppföljning och långsiktighet är essentiellt för god företagsamhet. 

Våra klienter

Mer än 250+ aktiva kundrelationer

Har du frågor?

Varje resa börjar med ett första steg, tas detta dessutom in på vårt kontor kan vi garantera goda förutsättningar för en lyckad företagsresa.

Corestone Group är en proffesionell och mångsidig partner till ditt företags verksamhet och utveckling.

Kungsportsavenyen 18, 411 36 Göteborg

© 2023 · Corestone Group